แสดง # 
ชื่อ
โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันตกเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่จำนวน3โครงการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 2 โครงการ
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านไทรงาม
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 15 บ้านโนนตาด
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาล้าน
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง
-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนอารัมย์
-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านผักบุ้ง