แสดง # 
ชื่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างปีงบประมาณ2563 ประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ปีงบประมาณ2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านโนนอารัมย์ ปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์ ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านแคน ปี2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านกระสัง ปี 2559
โครงการวางท่อส่งน้ำ พีวีซี หมู่ 5 (1) บ้านทิพย์นวด ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านขวาวโค้ง ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านกระเบื้อง ปี 2559