แสดง # 
ชื่อ
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 โครงการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 โครงการ
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 โครงการ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563
เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563