แสดง # 
ชื่อ
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเงินจ่ายขาดสะสม ประจำปีงบประมาณ2564 จำนวน 5 โครงการ
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ2564 จำนวน 3 โครงการ
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ2564 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ2563 จำนวน 7 โครงการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563