-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 2 โครงการ

พิมพ์
Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านไทรงาน]432 Kb
Download this file (2.pdf)2.pdf[ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านไทรงาม]831 Kb
Download this file (3.pdf)3.pdf[ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านไทรงาม]598 Kb
Download this file (4.pdf)4.pdf[ผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านไทรงาม]742 Kb
Download this file (5.pdf)5.pdf[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลา ม.18 บ้านโนนมะเขือ]446 Kb
Download this file (6.pdf)6.pdf[รายชื่อยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลา ม.18 บ้านโนนมะเขือ]537 Kb
Download this file (7.pdf)7.pdf[รายชื่อผู้รับเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลา ม.18 บ้านโนนมะเขือ]731 Kb