โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์

พิมพ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์
1.ตารางแสดงวงเงินประเมินที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
2.บัญชีประมาณราคา แบบ ปร.4
3.สรุปบัญชีประมาณราคา แบบ ปร.5

4.ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์

5.รายชื่อผู้ขอรับซองเสนอราคา

6.รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา
ตามรายละเอียดที่แนบมา

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา]405 Kb
Download this file (2.pdf)2.pdf[ผู้ขอรับเอกสารสอบราคา]630 Kb
Download this file (3.pdf)3.pdf[ผู้ขอรับเอกสารสอบราคา]477 Kb