ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์
หมวด: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
(Para Soil Cement) ปิดผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ถนนสาย บ้านโนนตาด หมู่ที่15 คุ้มโนนไผ่น้อย – 
คุ้มโนนฮัง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
Attachments:
Download this file (1e-bidding+ประกาศ+(จ้างก่อสร้าง).pdf)1e-bidding+ประกาศ+(จ้างก่อสร้าง).pdf[ ]154 Kb
Download this file (2. เอกสารประกวดe-bidding.pdf)2. เอกสารประกวดe-bidding.pdf[ ]194 Kb