ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2561 จำนวน 8 โครงการ

1.ซ่อมแซ่มถนน คสล. ม.4  (ราคากลาง,ปร.4,ปร.5)

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (ราคากลาง,ปร.4,ปร.5)

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 (ราคากลาง,ปร.4,ปร.5)

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 (ราคากลาง,ปร.4,ปร.5)

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 (ราคากลาง,ปร.4,ปร.5)

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15 (ราคากลาง,ปร.4,ปร.5)

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.17 (ราคากลาง,ปร.4,ปร.5)

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.18 (ราคากลาง,ปร.4,ปร.5)

ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2561 จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านกระเบื้อง(ปร.4,ปร.5,ราคากลาง)

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านแคน(ปร.4,ปร.5,ราคากลาง)

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านยางบ่อภิรมย์(ปร.4,ปร.5,ราคากลาง)

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19 บ้านโนนสวรรค์(ปร.4,ปร.5,ราคากลาง)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

เรื่อง การกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1.โครงการขุดลอกสระกลางบ้าน หมู่ที่ 13 บ้านจันทร์หอม ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

2.โครงการขุดลอกสระโนนฮังน้อย หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

3.โครงการถมดินขยายทางเข้าเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

4. โครงการถมดินข้างล้านกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาล้าน  ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

5. โครงการขุดลอกหนองปลายตีน หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

6. โครงการถมดินหน้าเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

โครงการตามเทศบัญญัติปี พ.ศ.2561 จำนวน 6 โครงการ

โครงการตามเทศบัญญัติปี พ.ศ.2561 จำนวน 6 โครงการ

1.โครงการขุดลอกสระกลางบ้าน หมู่ที่ 13 บ้านจันทร์หอม ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

2.โครงการขุดลอกสระโนนฮังน้อย หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

3.โครงการถมดินขยายทางเข้าเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

4. โครงการถมดินข้างล้านกีฬา หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาล้าน  ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

5. โครงการขุดลอกหนองปลายตีน หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

6. โครงการถมดินหน้าเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์

ข่าว-จัดซื้อจัดจ้าง

-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 2 โครงการ

-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 3 โครงการ
-ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแคน
-โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
- โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวางโค้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก

แนะนำผู้บริหาร

นายวัฒนคูณ  ยูงรัมย์
นายกเทศมนตรี 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บเรา

159783
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
20
102
122
158905
2646
4175
159783

Your IP: 54.198.169.202
Server Time: 2018-03-19 02:32:29

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด

Like แฟนเพจ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่