ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2560 จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการถมดินขยายทางเข้าเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

3.โครงการขุดลอกหนองไผ่เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

ตามเอกสารแนบ ดังนี้

1.คำนำ

2.มิติที่ 1,2

3.มิติที่ 3,4

ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2560

1. โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเบื้อง ม.3 บ้านกระเบื้อง

2. โครงการถมดินข้างลานกีฬา ม.10 บ้านโนนตาล้าน

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.13 บ้านจันทร์หอม

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.19 บ้านโนนสวรรค์

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.2 บ้านบ่อแก

ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2560

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 บ้านโนนมะเขือ

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.12 บ้านโนนอารัมย์

3.โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง ม.16 บ้านกระเบื้องใต้

4.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.9 บ้านผักบุ้ง-อาเงย

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.17 บ้านโนนม่วย

6.โครงการขุดลอกหนองบ่อยาว หมู่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์

ประกาศโครงการตามเทศบัญญัติปี 2560

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกระเบื้อง

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทิพย์นวด

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแคน

5.โครงการขุดหลอกหนองกระสัง หมู่ 6 บ้านกระสัง

6.โครงการว่างทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวาวโค้ง

 

ข่าว-จัดซื้อจัดจ้าง

-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 2 โครงการ

-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 3 โครงการ
-ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแคน
-โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
- โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวางโค้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก

แนะนำผู้บริหาร

นายวัฒนคูณ  ยูงรัมย์
นายกเทศมนตรี 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บเรา

136003
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
14
40
306
135140
2137
2222
136003

Your IP: 54.167.195.84
Server Time: 2017-08-22 09:01:31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด

Like แฟนเพจ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่