ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบปร.4 แบบปร.5 จำนวน 5 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 บ้านโนนมะเขือ

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.12 บ้านโนนอารัมย์

3.โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง ม.16 บ้านกระเบื้องใต้

4.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.9 บ้านผักบุ้ง-อาเงย

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.17 บ้านโนนม่วย

ราคากลาง

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกระเบื้อง

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทิพย์นวด

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแคน

5.โครงการขุดหลอกหนองกระสัง หมู่ 6 บ้านกระสัง

6.โครงการว่างทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวาวโค้ง

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ จำนวน 2 โครงการ

1.โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านขวาวโค้ง

2.โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านกระสัง

รายงานงบแสดงฐานะการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2559  

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใสหมู่ 2 บ้านบ่อแกและโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ 14 บ้านไทรงาม ปี2559

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใสหมู่ 2 บ้านบ่อแกและโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ 14 บ้านไทรงาม

ตามที่แนบมา 1. แบบ ปร.4

                 2. แบบ ปร.5  

                 3. เอกสารสอบราคาจ้าง 1/2559 , 2/2559

 

ข่าว-จัดซื้อจัดจ้าง

-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 2 โครงการ

-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 3 โครงการ
-ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแคน
-โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
- โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวางโค้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก

แนะนำผู้บริหาร

นายวัฒนคูณ  ยูงรัมย์
นายกเทศมนตรี 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บเรา

126087
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
22
66
88
125430
2666
3156
126087

Your IP: 54.224.141.20
Server Time: 2017-04-24 09:14:53

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด

Like แฟนเพจ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่